בס"ד
art-haggadah.com - English
דוגמות - אגדה של פסח - דב בלייכפלד


הערת המעצב

מתחת ל"דם ואש......", דבר אחר

5 סעיפים, כל אחד שתים 5*2=10.

עמוד הבא

כמות המכות 10

במות המילים

"אלו עשר מכות שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים"=10

כמות האותיות בכותרת "אלו עשר מכות" =10

עד כאן מסורת.

לכן כמות הזרועות באות "ש" (עשר) =10

ובאנגלית ten plagues , כמות האותיות =10